ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

 

OΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΠΡΟΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗ

Οι υποψήφιοι προς πρόσληψη Οδηγοί και Συνοδοί Σχολικού Λεωφορείου, υποχρεούνται να προσκομίσουν στην Υπηρεσία μας έως την Τρίτη 10/12/2019 τα κάτωθι δικαιολογητικά :

  • Παραπεμπτικά (1) ιατρού ψυχιάτρου και (2) ιατρού παθολόγου ή γενικού ιατρού, υπογεγραμμένα από τους αντίστοιχους ιατρούς ώστε να βεβαιώνεται ότι έλαβαν γνώση αυτών.
  • Γνωματεύσεις των πιο πάνω ιατρών που να πιστοποιούν τη σωματική και ψυχική υγεία και καταλληλότητα των υποψηφίων.
  • Υπεύθυνη Δήλωση συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη από τους υποψήφιους.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Τα Παραπεμπτικά και η Υπεύθυνη Δήλωση δίνονται από την Υπηρεσία μας.

Skip to content