Κέρκυρα : 05-12-2019

Αρ. Πρωτ.: 13 (Α.Π.Υ.Σ.Δ.Ε.)

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σε συνεδρίαση του ΑΠΥΣΔΕ Ιονίων Νήσων»

Σας προσκαλούμε στην 10η Συνεδρίαση του ΑΠΥΣΔΕ Ιονίων Νήσων τn Δευτέρα 09-12-2019 και ώρα  10.30 π.μ.  στην Περιφερειακή Δ/νση ΠΕ & ΔΕ Ιονίων Νήσων, με θέματα ημερήσιας διάταξης:

1.       Υπογραφή πρακτικών 9ης /2019 συνεδρίασης ΑΠΥΣΔΕ.

2.       Εξέταση αίτησης εκπαιδευτικού για διακοπή  άδειας άνευ αποδοχών.

 

Τα τακτικά μέλη, σε περίπτωση που αδυνατούν να παραστούν στη συνεδρίαση του Συμβουλίου, παρακαλούμε να το δηλώσουν εγγράφως, έτσι ώστε να ενημερωθούν εγκαίρως τα αντίστοιχα αναπληρωματικά μέλη.

 

Ο Περιφερειακός Διευθυντής

Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας

Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων

 

ΠΕΤΡΟΣ Δ. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ

 

Skip to content