Η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων

με τις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κέρκυρας

και η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Ιονίων

με την Διεύθυνση Αστυνομίας Κέρκυρας,

οργανώνουν

παρουσιάσεις Οδικής Ασφάλειας

για τους μαθητές της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κέρκυρας.

  • Οι παρουσιάσεις θα πραγματοποιούνται από εξειδικευμένο προσωπικό των
    αστυνομικών υπηρεσιών.
  • Στόχος τους είναι η ενημέρωση των μαθητών για τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και των αιτιών που οδηγούν σε τροχαία ατυχήματα.

Το υλικό που θα παρουσιαστεί στους μαθητές στηρίζεται

  • σε εγκεκριμένο περιεχόμενο της διαδικτυακής πλατφόρμας «e-drive Academy» του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών,
  • καθώς και σε περιεχόμενη της Ιστοσελίδας του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής www.iep.edu.gr/el.

Το πρόγραμμα θα ξεκινήσει τον Ιανουάριο και θα ολοκληρωθεί τον Ιούνιο του 2020 και σε αυτό θα πάρουν μέρος 18 Σχολικές Μονάδες της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και 19 Σχολικές Μονάδες της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.


  
     

Skip to content