ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Υλοποίηση της δράσης «Αt the school of Open Cohesion-ASOC»

Θέλουμε να σας ενημερώσουμε για τη συμμετοχή της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων στην υλοποίηση της δράσης «Αt the School of Open Cohesion – ASOC» στο πλαίσιο της συνεργασίας της με την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

 

Η ΠΔΕ Ιονίων Νήσων συμμετέχει με την ένταξη στο ανωτέρω Πρόγραμμα ενός σχολείου από κάθε Περιφερειακή Ενότητα των Ιονίων Νήσων.

Συγκεκριμένα, με τη συμμετοχή:

  • από την Κέρκυρα του 7ου Γυμνασίου Κέρκυρας,
  • από την Κεφαλονιά του 1ου ΕΠΑΛ Αργοστολίου,
  • από τη Ζάκυνθο του Ημερήσιου ΕΠΑΛ Ζακύνθου και
  • από τη Λευκάδα του 1ου Γενικού Λυκείου Λευκάδας.

 

Η ενέργεια «Αt the School of Open Cohesion [ASOC]»

  • απευθύνεται σε σχολικές μονάδες δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
  • έχει σκοπό τη γνωριμία και την καλλιέργεια του ενδιαφέροντος των νέων για τα έργα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που υλοποιούνται μέσω του ΕΣΠΑ στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στην περίπτωσή μας στα Ιόνια Νησιά.

 

Το πρόγραμμα θα πραγματοποιηθεί με τη χρήση ανοικτών δεδομένων και τεχνολογιών πληροφοριών και επικοινωνίας. Βασίζεται στο ιταλικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα Α Scuola di Open Coesione [Αt the school of Open Cohesion] (www.ascuoladiopencoesione.it ), το οποίο αναπτύχθηκε ως μέρος της εφαρμογής ενός εθνικού προγράμματος στην Ιταλία, με θέμα την πολιτική συνοχής της Ε.Ε.

 

Η πιλοτική υλοποίηση της δράσης ξεκίνησε την Δευτέρα 20 Ιανουαρίου 2020 με την πρώτη ενημερωτική συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα, στο Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Στη συνάντηση αυτή συμμετείχαν δύο (2) εκπαιδευτικοί από κάθε συμμετέχουσα Σχολική Μονάδα. Εκτός από την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων έλαβαν μέρος και εκπαιδευτικοί από τις Περιφέρειες Θεσσαλίας και Πελοποννήσου.

 

Παρουσιάστηκε ο τρόπος υλοποίησης και εξέλιξης της δράσης στους επόμενους τέσσερις (4) μήνες, έως και την ολοκλήρωση του Προγράμματος τον Μάιο του 2020.

Η δράση καταλήγει σε διαγωνιστική διαδικασία μέσα από την οποία μια σχολική ομάδα από κάθε Περιφέρεια θα βραβευτεί με έπαθλο ένα ταξίδι στις Βρυξέλλες τον Οκτώβριο του 2020 κατά την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Περιφερειών και Πόλεων (European Week of Regions and Cities)

 

Skip to content