Κέρκυρα : 27-02-2020

Αρ. Πρωτ.: 2 (Α.Π.Υ.Σ.Δ.Ε.)

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σε συνεδρίαση του ΑΠΥΣΔΕ Ιονίων Νήσων»

Σας προσκαλούμε στην 2η Συνεδρίαση του ΑΠΥΣΔΕ Ιονίων Νήσων τnν Τετάρτη 04-03-2020 και ώρα  10.30 π.μ.  στην Περιφερειακή Δ/νση ΠΕ & ΔΕ Ιονίων Νήσων, με θέματα ημερήσιας διάταξης:

1.       Υπογραφή πρακτικών 1ης /2020 συνεδρίασης ΑΠΥΣΔΕ.

2.       Εξέταση αίτησης ανάκλησης απόσπασης εκπαιδευτικού  στο ΚΠΕ Κέρκυρας .

 

Τα τακτικά μέλη, σε περίπτωση που αδυνατούν να παραστούν στη συνεδρίαση του Συμβουλίου, παρακαλούμε να το δηλώσουν εγγράφως, έτσι ώστε να ενημερωθούν εγκαίρως τα αντίστοιχα αναπληρωματικά μέλη

 

Ο Περιφερειακός Διευθυντής

Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας

Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων

 

ΠΕΤΡΟΣ Δ. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ

 

Skip to content