Επιστημονικό – Εκπαιδευτικό Συνέδριο

Βιοποικιλότητα – Κλιματική αλλαγή και επιπτώσεις της σε νησιωτικά οικοσυστήματα”

Κέρκυρα, 06-08/03/2020

Ιόνιο Πανεπιστήμιο (Κέρκυρα)

 

3η Ανακοίνωση Συνεδρίου

Ο Φορέας Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Καλαμά – Αχέροντα – Κέρκυρας,

με την υποστήριξη

 • της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων,
 • του Ιόνιου Πανεπιστημίου,
 • του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων,
 • των Δήμων: Β.Μ.Ν. Κέρκυρας
 • της Περιφερειακής Διεύθυνσης Α/θμιας-Β/θμιας Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων
 • της Περιφερειακής Διεύθυνσης Α/θμιας-Β/θμιας Εκπαίδευσης Ηπείρου
 • της Περιφερειακής Διεύθυνσης Α/θμιας-Β/θμιας Εκπαίδευσης Δ. Μακεδονίας και
 • του Κ.Π.Ε Κέρκυρας

οργανώνει Επιστημονικό – Εκπαιδευτικό Συνέδριο με θέμα:

“Βιοποικιλότητα – Κλιματική αλλαγή και επιπτώσεις της σε νησιωτικά οικοσυστήματα”

 

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

Το συνέδριο διοργανώνεται από το Φορέα Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Καλαμά – Αχέροντα – Κέρκυρας και στοχεύει να αναδείξει τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στο περιβάλλον και την βιοποικιλότητα, οι οποίες επηρεάζουν κοινωνικές, επαγγελματικές και οικονομικές πτυχές της ζωής μας. Κατ’ επέκταση, αποσκοπεί να συμβάλει στη δημιουργία ομαλών και εποικοδομητικών σχέσεων στις παραπάνω πτυχές, με απώτερο στόχο την ευαισθητοποίηση της κοινωνίας των πολιτών σε θέματα προστασίας του περιβάλλοντος και διατήρησης της βιοποικιλότητας.

Η κλιματική αλλαγή βλάπτει τη βιοποικιλότητα. Είναι μία από τις αιτίες της απώλειας βιοποικιλότητας. Ταυτόχρονα, η κλιματική αλλαγή θα επιταχυνθεί ακόμα περισσότερο αν δεν προστατεύσουμε αποτελεσματικά τη βιοποικιλότητα και τα οικοσυστήματα. Τα υγιή, προσαρμοστικά οικοσυστήματα αντιστέκονται στα ακραία καιρικά φαινόμενα και επανακάμπτουν πιο εύκολα, τα δε οφέλη που παρέχουν και από τα οποία εξαρτώνται οι άνθρωποι, είναι πολλαπλά.

Το συνέδριο θα προσθέσει επιστημονικά στον κόμβο οικολογικών πληροφοριών μέσω επικαιροποιημένων εισηγήσεων και επιστημονικών εργασιών για τη φύση, τη βιοποικιλότητα, την κλιματική αλλαγή (τις επιπτώσεις αυτής ιδιαίτερα σε νησιώτικους υγροτόπους και τις διαχειριστικές δράσεις για την προσαρμογή και αντιστάθμιση των επιπτώσεων).

Μέσω των συνέδρων – εκπαιδευτικών θα μεταδίδονται νέες γνώσεις και θα ευαισθητοποιείται το εκπαιδευόμενο – μαθητικό κοινό για τις φυσικές, οικονομικές και πολιτιστικές αξίες της βιοποικιλότητας της ελληνικής φύσης και θα ενθαρρύνεται η συμμετοχή του σε δράσεις προστασίας. Η σημερινή κατάστασης της βιοποικιλότητας και των οικοσυστημάτων και οι επιπτώσεις από την κλιματική αλλαγή θα αποτελέσουν την κύρια βάση των εισηγήσεων.

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Τα θέματα που φιλοδοξεί να καλύψει το συνέδριο αφορούν στα παρακάτω:

 • Σενάρια κλιματικής αλλαγής για την περιοχή της Μεσογείου
 • Σενάρια βιοποικιλότητας. Αλλαγές στην βιοποικιλότητα και τις οικοσυστημικές υπηρεσίες
 • Αλλαγές στη χρονική κατανομή και στη ροή των υδάτων στους υγροτόπους – διαχειριστικές δράσεις για την προσαρμογή και αντιστάθμιση των επιπτώσεων
 • Δυνατότητες συνδυασμού της δράσης έναντι στην κλιματική αλλαγή με τη διατήρηση της βιοποικιλότητας
 • Απειλές για τη βιοποικιλότητα, χημικές ουσίες στο περιβάλλον, βιολογικές εισβολές
 • Ενδημικά και Απειλούμενα είδη, απώλεια επικονιαστών, κατακερματισμός οικοτόπων.
 • Υγρότοποι ως πεδίο εκπαίδευσης και έρευνας
 • Προοπτικές στις ρυθμιστικές οικοσυστημικές υπηρεσίες, διαχείριση για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή
 • Σημαντικότητα των μικρών υγροτόπων στα νησιωτικά οικοσυστήματα για τη διαχείριση και προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή
 • Παρεμβάσεις στις επιμέρους τομεακές πολιτικές για την ανάπτυξη, την παιδεία και εκπαίδευση, την έρευνα και τη διαχείριση των προστατευόμενων περιοχών, τη διαχείριση των υδάτων και τη διαχείριση των φυσικών καταστροφών
 • Εκπαίδευση των νέων για την κλιματική αλλαγή
 • Οικολογική και αειφόρος γεωργία και κτηνοτροφία.

 

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟ ΣΧΗΜΑ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

 • Γκίνης Σταμάτης, Ιχθυολόγος – Βιολόγος,  Προϊστάμενος τμήματος αλιείας Π.Ε. Κέρκυρας
 • Νικολάου Μάρκος, Πρόεδρος του Φορέα Διαχείρισης Καλαμά – Αχέροντα – Κέρκυρας
 • Μπέλλου Μαρία, Προϊστάμενη Τμημάτων Διοίκησης & Ενημέρωσης του Φορέα
 • Σταματόγιαννης Χρήστος, Οικονομολόγος
 • Παπαγιάννη Μαριάνθη, Υπεύθυνη πληροφόρησης του Φορέα

 

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Μέλη Δ.Ε.Π. Πανεπιστημίων -ΑΤΕΙ

Επιστήμονες, ερευνητές και εκπαιδευτές ενηλίκων με ενδιαφέρον για τη θεματική του συνεδρίου

Στελέχη της εκπαίδευσης

Εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων

Προπτυχιακούς και Μεταπτυχιακούς Φοιτητές ΑΕΙ -ΑΤΕΙ

Μαθητές

Γονείς

Φορείς

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Γραμματεία του Συνεδρίου, τηλέφωνο 2665021319

e-mail: info@kalamas-acherontas.gr

Iστοσελίδα: http://kalamas-acherontas.gr

 

Για  την οργανωτική επιτροπή

 

Ο Πρόεδρος του ΔΣ

του Φορέα Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών

Καλαμά – Αχέροντα – Κέρκυρας

Μάρκος  Νικολάου

Skip to content