Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

 

Στο πλαίσιο της λήψης μέτρων για την πρόληψη της διασποράς και την προστασία από τον κορωνοϊό (COVID-19), δίνεται η δυνατότητα σε όλους τους συναλλασσόμενους με την Υπηρεσία μας (διοικητικούς υπαλλήλους, εκπαιδευτικούς, καθώς και πολίτες), οι οποίοι επιθυμούν να διεκπεραιώσουν υποθέσεις τους χωρίς να επισκεφτούν τα γραφεία της Υπηρεσίας μας, να αποστείλουν ηλεκτρονικά ή μέσω τηλεομοιοτυπίας το αίτημά τους.

 

     Σε περίπτωση που επιθυμούν να επισκεφτούν την Υπηρεσία μας, προκειμένου να διεκπεραιώσουν υπόθεσή τους, παρακαλούνται να επικοινωνήσουν τηλεφωνικά με τους αρμόδιους υπαλλήλους, μέσω του Τηλεφωνικού Κέντρου, πριν την επισκεφθούν.

 

Όλες οι υποθέσεις μπορούν να διεκπεραιωθούν μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, τηλεομοιοτυπίας ή τηλεφωνικά, πρακτική που συμβάλλει αποφασιστικά στην προστασία των υπαλλήλων, των επισκεπτών, αλλά και της δημόσιας υγείας.

Πρόθεσή μας είναι η εξυπηρέτηση όλων με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, εξασφαλίζοντας παράλληλα την υγεία των εργαζομένων και των τρίτων που προσέρχονται στο χώρο, όπως επιβάλλεται από το συλλογικό αλλά και ατομικό μας καθήκον.

 

Ευχαριστούμε για την κατανόηση και τη συνεργασία.

 

Σ τ ο ι χ ε ί α    ε π ι κ ο ι ν ω ν ί α ς :

 

email:                                              mail@ionion.pde.sch.gr

 

Ιστότοπος:                                     www.pdeionion.gr

 

Τηλεφωνικό Κέντρο:                26610 82194-5

 

Αριθμός τηλεομοιοτυπίας:    26610 48135

Skip to content