Ορίστηκε για τα σχολεία ευθύνης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων η παρακάτω “Ομάδα Υποστήριξης ΕξΑΕ”.

Η ομάδα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης αναλαμβάνει με εξ αποστάσεως εργασία, να προσφέρει τεχνική υποστήριξη στους υπόλοιπους εκπαιδευτικούς κατά τον σχεδιασμό και καθ΄ όλη τη διάρκεια του προγράμματος  εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης.

 

Κέρκυρας, Λευκάδας, Κεφαλλονιάς, Ζακύνθου ΜΠΑΡΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ86 Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου gbarb@sch.gr 
ΔΔΕ/ΔΠΕ Κέρκυρας ΠΟΛΥΜΕΡΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΠΕ86

Ομάδα Υποστήριξης

ΕξΑΕ Σχ. Μονάδας

gpolymeris@gmail.com
ΔΔΕ/ΔΠΕ Κέρκυρας ΘΕΟΤΟΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΕ86

Ομάδα Υποστήριξης

ΕξΑΕ Σχ. Μονάδας

 dimitritheotokis@gmail.com
ΔΔΕ/ΔΠΕ Κεφαλλονιάς ΚΟΥΛΟΥΜΠΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕ86

Ομάδα Υποστήριξης

ΕξΑΕ Σχ. Μονάδας

kouloumpisd@sch.gr
ΔΔΕ/ΔΠΕ Κεφαλλονιάς ΣΜΑΡΑΓΔΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕ86

Ομάδα Υποστήριξης

ΕξΑΕ Σχ. Μονάδας

smaragd@sch.gr
ΔΔΕ/ΔΠΕ Ζακύνθου ΜΟΥΖΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕ86

Ομάδα Υποστήριξης

ΕξΑΕ Σχ. Μονάδας

pmouzak@gmail.com
ΔΔΕ/ΔΠΕ Ζακύνθου ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ-ΜΑΡΙΝΟΣ ΠΕ86

Ομάδα Υποστήριξης

ΕξΑΕ Σχ. Μονάδας

stelaras@sch.gr
ΔΔΕ/ΔΠΕ Λευκάδας ΠΑΞΙΝΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΠΕ86

Ομάδα Υποστήριξης

ΕξΑΕ Σχ. Μονάδας

ppaxinou@gmail.com
ΔΔΕ/ΔΠΕ Λευκάδας ΓΚΡΙΤΖΑ ΑΘΗΝΑ ΠΕ86

Ομάδα Υποστήριξης

ΕξΑΕ Σχ. Μονάδας

athegr@gmail.com

 

Υπάρχει η δυνατότητα τηλεφωνικής επικοινωνίας με τους παραπάνω εκπαιδευτικούς. Παρακαλείσθε επικοινωνήστε πρώτα με email για τον χρονικό προγραμματισμό της υποστήριξης σας.

Skip to content