Το Περιφερειακό Συμβούλιο Επιλογής Συντονιστών/τριών Εκπ/κού Έργου Ιονίων Νήσων, στην 4η συνεδρίασή του, την Πέμπτη 9 Ιουλίου 2020, αφού εξέτασε την από 05-06-2020 εμπρόθεσμη Ένσταση της κας Βλάχου Μαρίας, σχετικά με την κατάρτιση νέου προσωρινού αξιολογικού πίνακα κλ. ΠΕ60 για το 1ο και 2ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Ιονίων Νήσων, η οποία έγινε δεκτή,  προβαίνει στην κατάρτιση του νέου τελικού αξιολογικού πίνακα Σ.Ε.Ε. κλ. ΠΕ60 για το 1ο και 2ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Ιονίων Νήσων, με βάση τα αντικειμενικά μόρια.

     Ο ανωτέρω πίνακας, ο οποίος και αναρτάται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4547/2018 στη σελίδα της Π.Δ.Ε. Ιονίων Νήσων, είναι ο τελικός αξιολογικός πίνακας Σ.Ε.Ε. κλ. ΠΕ60 Νηπιαγωγών, ο οποίος καταρτίστηκε κατά την αρχική διαδικασία επιλογής Σ.Ε.Ε. και ο οποίος υποβλήθηκε και κυρώθηκε από τον Υπουργό Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων με την υπ’ αρ. Φ351.1/33/156464/Ε3/20-09-2018 Απόφαση με θέμα: «Κύρωση τελικών ενιαίων αξιολογικών πινάκων υποψηφίων Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου των Περιφερειακών Κέντρων Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (ΠΕ.Κ.Ε.Σ.) της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων».

Μπορείτε να βρείτε τον σχετικό πίνακα κάνοντας click στον παρακάτω σύνδεσμο:

Skip to content