Ενημερώνουμε ότι αναρτήθηκαν στον ιστότοπο της ΠΔΕ Ιονίων Νήσων οι “Βεβαιώσεις Μετακίνησης Μαθητών/τριών”.

Τα έντυπα βρίσκονται αναρτημένα στην ενότητα: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ -> ΧΡΗΣΙΜΑ ΕΝΤΥΠΑ του ιστότοπου της ΠΔΕ Ιονίων Νήσων καθώς και στον ιστότοπο: forma.gov.gr

Skip to content