Όποιος υποψήφιος/α (ΜΟΝΟ μαθητής) επέλεξε την προτίμηση 18 ή 19. β) 10+11), πρέπει υποχρεωτικά να συμπληρώσει και την παρούσα Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση, που αφορά μόνο

  • το Τµήµα Μουσικών Σπουδών του Ιονίου Πανεπιστημίου,
  • το Τµήµα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας,
  • το Τµήµα Μουσικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Για περισσότερα, κάντε click στον παρακάτω σύνδεσμο:

Skip to content