Μπορείτε να βρείτε τη σχετική Αίτηση-Δήλωση κάνοντας click στον παρακάτω σύνδεσμο: