Δημοσιεύτηκε η εγκύκλιος για την υποβολή Αίτησης- Δήλωσης για τις πανελλαδικές εξετάσεις ΕΠΑΛ 2021, ΜΟΝΟ για μαθητές. Για τους αποφοίτους θα ακολουθήσει επόμενο στάδιο.

Η προθεσμία υποβολής από τους μαθητές με mail προς το Λύκειο είναι 25-30 Νοεμβρίου.

Συνημμένα ακολουθούν τα απαραίτητα υποδείγματα και οδηγίες.

Οι (Υπο)Διευθυντές των ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΠΑΛ πρέπει να ενημερώσουν και να στείλουν στους μαθητές τους το αρχείο:

“ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1 Αίτησης-Δήλωσης μαθητή Ημερ ΕΠΑΛ 2021” (1 σελίδα)

για υποβολή, μαζί με το αρχείο:

“ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 1 μαθητών Ημερ ΕΠΑΛ 2021” (1 σελίδα)

για ενημέρωση.

Σημείωση:

Η ενημέρωση για τα Ημερήσια ΕΠΑΛ αφορά και στα Λύκεια του ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.Λ. και πρέπει να τους αποσταλούν τα ανάλογα Εγκύκλιος-Υπόδειγμα1-Οδηγίες.

Οι (Υπο)Διευθυντές των ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΕΠΑΛ πρέπει να ενημερώσουν και να στείλουν στους μαθητές τους το αρχείο:

“ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2 Αίτησης-Δήλωσης μαθητή Εσπ ΕΠΑΛ 2021” (1 σελίδα)

για υποβολή, μαζί με το αρχείο:

“ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 2 μαθητών Εσπ ΕΠΑΛ 2021” (1 σελίδα)

για ενημέρωση.

Skip to content