Στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος ΕRASMUS+ ΚΑ2,  Σχολική Εκπαίδευση, η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων, ως συντονιστής φορέας, υλοποιεί σχέδιο με θέμα «Μοντέρνες Οδύσσειες: Ταξίδια, Όνειρα και στόχοι στα νερά της Μεσογείου »  και κωδικό   2020-1-EL01-KA201- 078757.

Για τον λόγο αυτό η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης πραγματοποιεί  τριήμερη διαδικτυακή διεθνική  συνάντηση (02-04 Δεκεμβρίου)   με τα σχολεία εταίρους (Γυμνάσιο Λευκίμμης Κέρκυρας,  Γυμνάσιο Ιθάκης,  Escola Salvador Espriu  Βαρκελώνη Ισπανία,  Istituto Comprensivo S.Bagolino Alcamo Σικελία,  Sacred Heart Minor Seminary Victoria, Μάλτα).

Κατά τη διάρκεια αυτής της Διεθνικής Συνάντησης γίνεται στους εταίρους εικονική ξενάγηση στην πόλη της Κέρκυρας, στο μουσείο της Παλαιόπολης, στο Αρχαιολογικό μουσείο και στο Αχίλλειο. Επίσης, οριστικοποιούνται οι δράσεις του προγράμματος.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Skip to content