Σας ενημερώνουμε για την πραγματοποίηση δύο (2) προαιρετικών τηλεπιμορφώσεων για τις/τους εκπαιδευτικούς ΠΕ91 – Θεατρικής Αγωγής, που υπηρετούν στην Α/θμια Εκπ/ση των Π.Δ.Ε. Κεντρικής Μακεδονίας, Ανατολικής Μακεδονίας–Θράκης, Βορείου Αιγαίου, Δυτικής Μακεδονίας, Ηπείρου, Θεσσαλίας και Ιονίων Νήσων. Ακολουθεί το πρόγραμμα των τηλεπιμορφώσεων.

  1. Τίτλος: «Θεατρική Αγωγή- ένα μάθημα για όλους:  διδακτική πρόταση σύμφωνα με τις αρχές της διαφοροποιημένης διδασκαλίας σε τάξεις μικτής ικανότητας»

Εισηγήτρια: Χαρίκλεια Αργυρούδη, εκπαιδευτικός ΠΕ91

Ημερομηνία διεξαγωγής: Παρασκευή, 26-3-2021, στις 18:00-19:00

Περιγραφή: Στην εισήγηση θα παρουσιαστούν αρχές και βασικοί άξονες της διαφοροποίησης, ενώ παράλληλα θα γίνει εισαγωγή στα θεατρικά μέσα, τα οποία μπορούν να βοηθήσουν προς αυτή την κατεύθυνση. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στη σημασία της αξιολόγησης και της στοχοθεσίας τόσο κατά τη διάρκεια του σχεδιασμού όσο και στην υλοποίηση. Θα ακολουθήσει παράδειγμα εφαρμογής (ολοκληρωμένο σχέδιο μαθήματος Θεατρικής Αγωγής) για συγκεκριμένη διδακτική ενότητα τάξης του Δημοτικού, όπως αυτή περιγράφεται στο ΑΠΣ, ώστε να δούμε πώς μπορεί να γίνει η διαφοροποίηση στην πράξη. Απευθύνεται κυρίως σε εκπαιδευτικούς ΠΕ91 Γενικής Αγωγής, χωρίς να αποκλείονται οι εκπαιδευτικοί ΠΕ91 Ειδικής Αγωγής.

2. Τίτλος: «Τεχνικές εμψύχωσης αντικειμένου και η παιδαγωγική τους αξία στην Ειδική Αγωγή: πρόταση εφαρμογής στο ειδικό σχολείο στο πλαίσιο του μαθήματος Θεατρικής Αγωγής»

Εισηγήτρια: Χαρίκλεια Αργυρούδη, εκπαιδευτικός ΠΕ91

Ημερομηνία: Πέμπτη, 1-4-2021, 18:00-20:00

Περιγραφή: παρουσίαση σχεδίου διδακτικής ενότητας (τεσσάρων διδακτικών ωρών) με αφορμή τις τεχνικές εμψύχωσης αντικειμένου. Απευθύνεται αποκλειστικά σε εκπαιδευτικούς ΠΕ91 της Ειδικής Αγωγής.

Παρακαλείστε να συμπληρώσετε την παρακάτω φόρμα συμμετοχής έως μία ώρα πριν από κάθε τηλεπιμόρφωση: https://forms.gle/8ERy2wce3woFvzvu5. Σε περίπτωση που η παραπάνω φόρμα έχει ήδη συμπληρωθεί, δεν χρειάζεται να τη ξανασυμπληρώσετε.

Σημειώνεται ότι ο σύνδεσμος παρακολούθησης της τηλεπιμόρφωσης θα αποσταλεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση των εκπαιδευτικών, που θα δηλώσουν συμμετοχή, μισή ώρα πριν την έναρξη του σεμιναρίου.

Παρακαλούμε με ευθύνη των Διευθυντών/τριών των σχολικών μονάδων να ενημερωθούν οι εκπαιδευτικοί ΠΕ91 – Θεατρικής Αγωγής.

              Η Συντονίστρια Ε.Ε. κλ. ΠΕ91

          Μαρία – Αλεξάνδρα Κουμανάκου

Skip to content