Την Πέμπτη 15-04-2021 πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά η  1η Συνεδρίαση των μελών της Περιφερειακής Επιτροπής Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων (ΠΕΠΠΣ) Ιονίων Νήσων.

Η συνεδρίαση  είχε σκοπό την  οργάνωση και τον συντονισμό των δράσεων, ώστε να επιτευχθεί η εφαρμογή του θεσμού των Πρότυπων και Πειραματικών σχολείων  σε σχολικές μονάδες της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

Σύσταση μελών επιτροπής:

             Α. ΤΑΚΤΙΚΑ  ΜΕΛΗ

  1. Κονοφάος Νικόλαος, Καθηγητής Τμ. Πληροφορικής Α.Π.Θ., ως Πρόεδρος.
  2. Αγγελόπουλος Πέτρος, Περιφερειακός Διευθυντής Π.Ε. & Δ.Ε. Ιονίων Νήσων, ως Αντιπρόεδρος
  3. Λαβράνος Χαρίλαος, Εκπ/κός κλάδου ΠΕ79 ,ως τακτικό μέλος.
  4. Μπρισένιου Σοφία, Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου κλ. ΠΕ7ο του 1ου ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Ιονίων Νήσων, ως τακτικό μέλος.
  5. Παχή Όλγα, Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου κλ. ΠΕ02 του 1ου ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Ιονίων Νήσων, ως τακτικό μέλος.

Β. ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ  ΜΕΛΗ

  1.  Παππάς Θεόδωρος, Καθηγητής Τμ. Αρχειονομίας και Βιβλιοθηκονομίας Ιονίου Πανεπιστημίου, ως αναπληρωτής Πρόεδρος.
  2. Αλαμάνος Χαρίλαος, Δ/ντής Δ.Δ.Ε. Κέρκυρας, ως αναπληρωτής Αντιπρόεδρος.
  3. Αντωνίου Ιωάννης, Εκπ/κός Κλάδου ΠΕ04.01, ως αναπληρωματικό μέλος.
  4.  Γαλάνη Αρετή , Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου κλ. ΠΕ60 του 1ου ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Ιονίων Νήσων, ως αναπληρωματικό μέλος.
  5. Παπαθανασίου Νικόλαος, Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου κλ. ΠΕ81 του 1ου ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Ιονίων Νήσων, ως   αναπληρωματικό μέλος.
Skip to content