Σύμφωνα με την Υ.Α. με αρ. πρωτ. Φ.253.2 / 60008 / Α5 / 27-5-2021 :
Α) καθορίζεται το πρόγραμμα των πανελλαδικών εξετάσεων έτους 2021 για τα Ειδικά
Μαθήματα και τα Μουσικά Μαθήματα, για εισαγωγή υποψηφίων σε Τμήματα στα οποία
απαιτείται η εξέτασή τους και
Β) ορίζεται η προθεσμία υγειονομικής εξέτασης και πρακτικής δοκιμασίας των υποψηφίων για εισαγωγή στα ΤΕΦΑΑ

Επίσης ανακοινώνονται οι Δ/νσεις Δ/θμιας Εκπαίδευσης που θα λειτουργήσουν οι επιτροπές υγειονομικής εξέτασης και πρακτικής δοκιμασίας για εισαγωγή στα ΤΕΦΑΑ ακαδημαϊκού έτους 2021-2022.

Μπορείτε να κατεβάσετε τα σχετικά αρχεία κάνοντας click στους παρακάτω συνδέσμους:

Skip to content