Οι ενστάσεις γίνονται από τους εκπαιδευτικούς αποκλειστικά μέσω της πλατφόρμας των αιτήσεων και οι εκπαιδευτικοί δεν μπορούν να υποβάλουν συμπληρωματικά δικαιολογητικά.

Skip to content