Από το Υπουργείο Παιδείας ανακοινώθηκε η εγκύκλιος για την Οργάνωση και διεξαγωγή επαναληπτικών εξετάσεων ειδικών μαθημάτων ΓΕΛ – ΕΠΑΛ 2021

Skip to content