Την Τρίτη 2 Νοεμβρίου 2021 και ώρα 11:00 πραγματοποιήθηκε συνάντηση εργασίας στα γραφεία της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων. Στη συνάντηση συμμετείχαν ο Αντιπεριφερειάρχης Κέρκυρας κ. Κωνσταντίνος Ζορμπάς, ο Περιφερειακός Διευθυντής Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων κ. Πέτρος Αγγελόπουλος, η εντεταλμένη Αντιδήμαρχος Παιδείας του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαπόντιων Νήσων κ. Μαρία Ζερβού και εκ μέρους της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΣΕΔΕ) του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαπόντιων Νήσων ο κ. Κωνσταντίνος Κωστάλης και ο κ. Γιώργος Κεφαλλονίτης. Στη συνάντηση έλαβε μέρος για θέματα ενδιαφέροντός του Κέντρου Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕΔΑΣΥ) Κέρκυρας η κ. Ελένη Μαλαχά.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης οι εμπλεκόμενοι φορείς εργάστηκαν πάνω σε θέματα όπως τη στέγαση του ΚΕΔΑΣΥ Κέρκυρας, τη διερεύνηση της δυνατότητας  περαιτέρω αναβάθμισης των σχολικών μονάδων με στοχευμένη παροχή πόρων και εξοπλισμού Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) καθώς και τη αρχική μελέτη εφαρμογής καινοτόμων υπηρεσιών και διανομής πόρων για το καλό της εκπαιδευτικής διαδικασίας.

Η εμπεριστατωμένη τοποθέτηση όλων των φορέων και η ενεργή συμμετοχή τους με θέσεις, απόψεις, τεχνογνωσία και θετική στάση ήταν οι παράγοντες που έκαναν τη συνάντηση εργασίας πετυχημένη και δημιουργική.

Skip to content