Η Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων σε συνεργασία με την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων και το Ιόνιο Πανεπιστήμιο διοργανώνουν εκδήλωση παρουσίασης του Συλλογικού Τόμου της Ιστορίας της Εκπαίδευσης με τίτλο: «Το Σχολείο στα Ιόνια Νησιά: 1864-2021, Εκατόν πενήντα επτά χρόνια ελληνικής εκπαίδευσης». Η παρουσίαση θα είναι υβριδική, με φυσική παρουσία και ταυτόχρονη διαδικτυακή μετάδοση και γίνεται στο χώρο της Ιονίου Ακαδημίας την Παρασκευή 20 Μαΐου 2022, στις 7:00 μμ.

Η επιτυχής έκδοση του Συλλογικού Ιστορικού Τόμου που αφορά την πορεία της εκπαίδευσης στα Ιόνια Νησιά από την ενσωμάτωση των Επτανήσων στην Ελλάδα, το έτος 1864, έως το 2021, υλοποιήθηκε από την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων με την αρωγή της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Ιονίων Νήσων και του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων.

Σκοπός της παρούσας έκδοσης είναι η αποτύπωση των πεπραγμένων στο χώρο της εκπαίδευσης, μεταξύ των ετών 1864-2021 και η δημιουργία της επιστημονικής παρακαταθήκης ιστορικών δεδομένων, προκειμένου να υπάρξει για πρώτη φορά επίσημη καταγραφή των σχετικών στοιχείων και να δοθεί η δυνατότητα  σε αναγνώστες και μελετητές να έχουν πρόσβαση σε αυτή.

Skip to content