Την Τετάρτη 6 Ιουλίου 2022 πραγματοποιήθηκε σύσκεψη μεταξύ του Περιφερειακού Διευθυντή Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων κυρίου Πέτρου Αγγελόπουλου, της Δημάρχου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων κυρίας Μερόπης Υδραίου και της Εντεταλμένης Δημοτικής Συμβούλου Παιδείας κυρίας Μαρίας Ζερβού στο Μαράσλειο Δημοτικό Μέγαρο.

Κύριοι άξονες γύρω από τους οποίους κινήθηκε η συζήτηση, αφορούσαν τις σχολικές κτηριακές υποδομές που θα οδηγήσουν στη σωστή και εύρυθμη λειτουργία των Σχολικών Μονάδων όλων των βαθμίδων με την έναρξη του νέου σχολικού έτους. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε σε θέματα πρακτικής φύσεως, όπως η πορεία των εργασιών επισκευής και αναβάθμισης των υφιστάμενων εγκαταστάσεων, ζητήματα που σχετίζονται με την καθαριότητα των σχολικών μονάδων και των νέων μισθώσεων κτηρίων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Επιπροσθέτως, και με ιδιαίτερη χαρά, συζητήθηκαν οι εξελίξεις σχετικά με το έργο ανέγερσης του νέου Πρωτοβάθμιου Σχολικού Κέντρου Γουβιών – Κοντοκαλίου, που αφορά την κατασκευή ενός Δημοτικού Σχολείου 12 θέσεων και ενός Νηπιαγωγείου 3 θέσεων, σε κατάλληλο οικόπεδο του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων στη θέση «Παναγιά» της περιοχής Γουβιών, καθώς και τον σχεδιασμό Πρωτοβάθμιου Σχολικού Κέντρου στην Αλεπού.

Το θετικό κλίμα και η διάθεση συνεργασίας αμφοτέρων πλευρών που επικράτησε κατά τη διάρκεια της σύσκεψης, θα συμβάλλουν στην επίτευξη των τιθέμενων στόχων, ώστε η νέα σχολική χρονιά 2022-23 να βρει τις Σχολικές Μονάδες του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων προετοιμασμένες με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

Skip to content