Σας ενημερώνουμε ότι η διαδικασία των συνεντεύξεων των υποψηφίων  εκπ/κών για την πλήρωση κενών θέσεων  θητείας στα Πειραματικά Σχολεία Ιονίων Νήσων κατά το σχ. έτος 2022-23 θα πραγματοποιηθεί την  Πέμπτη  04-08-2022. Οι υποψήφιοι θα εξεταστούν αλφαβητικά, σύμφωνα με την πλατφόρμα του Αυτοτελούς Τμήματος Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων του Υ.ΠΑΙ.Θ. και θα έχουν διάρκεια περίπου 25 λεπτών, για κάθε έναν υποψήφιο.

 Ώρα έναρξης:  09.00 π.μ.

  Οι συνεντεύξεις  θα πραγματοποιηθούν  μέσω ΖΟΟΜ ακολουθώντας τον παρακάτω σύνδεσμο:

https://authgr.zoom.us/j/91018341180?pwd=YS9KNnZZbC9yWFZ1WTY0MTNrajlWdz09

ΩΡΕΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

174340ZUZMGHDP 9:00
122338RDHHULZH 9:25
184852WCCVNACS 9:50
124520YHNDZYUO 10:15
202237PBXEFUOC 10:45
145520VHTYTRHK 11:10
133515IHSJDJPJ 11:35
001010PSLWYHEC 12:00
200405DHNQJPXS 12:25
124115AJIXLQYL 12:50

Skip to content