Τελικός αξιολογικός πίνακας κατάταξης υποψήφιων εκπ/κών που έκαναν αίτηση για την πλήρωση θέσεων στα ΠΕΙ.Σ. Ιονίων Νήσων μετά τη διενέργεια συνεντεύξεων

Skip to content