2ο Διαδικτυακό Εργαστήριο-Visionary Workshop στο πλαίσιο του Έργου «Learning from the Extremes» που αφορά στη μείωση του ψηφιακού χάσματος σχολικών κοινοτήτων απομακρυσμένων περιοχών
Πέμπτη 08 Σεπτεμβρίου 2022 και ώρα 14.00-16.00

Skip to content