Την Τρίτη 4 Απριλίου 2023, η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων σε συνεργασία με το Τμήμα Πληροφορικής του Ιονίου Πανεπιστημίου, πραγματοποίησε διαδικτυακή παρουσίαση ενημέρωσης για τους / τις μαθητές / τριες της Γ’ Λυκείου Γενικών και Επαγγελματικών Λυκείων των Ιονίων Νήσων, σχετικά με το περιεχόμενο και την προοπτική φοίτησης στο Τμήμα Πληροφορικής του Ιονίου Πανεπιστημίου.
Σκοπός της διαδικτυακής παρουσίασης ήταν να αναδείξει τις ευκαιρίες που υπάρχουν στον τομέα της Πληροφορικής και να προσφέρει μια συνολική εικόνα του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών του Τμήματος, καλύπτοντας θέματα, μεταξύ άλλων, όπως: Η σημασία των σπουδών στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο, το Τμήμα Πληροφορικής του πανεπιστημίου, οι δεξιότητες / γνώσεις που καλύπτονται από το πρόγραμμα σπουδών του τμήματος, οι ευκαιρίες καριέρας και οι προοπτικές σταδιοδρομίας των αποφοίτων με Πτυχίο Πληροφορικής.
Οι μαθητές / τριες, και ειδικότερα όσοι και όσες πρόκειται να είναι υποψήφιοι / υποψήφιες στα Επιστημονικά Πεδία των Θετικών και Τεχνολογικών επιστημών (2ο πεδίο) και των Επιστημών Οικονομίας και Πληροφορικής (4ο πεδίο), καθώς και του τομέα Πληροφορικής, είχαν την ευκαιρία να πληροφορηθούν από Μέλη ΔΕΠ του τμήματος και να θέσουν τα ερωτήματά τους σχετικά με το προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος Πληροφορικής του Ιονίου Παν/μίου.

Skip to content