Η Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων στο πλαίσιο της συνεργασίας της με το Ιόνιο Πανεπιστήμιο, υποστηρίζει τη δράση ενημέρωσης που διοργανώνεται με τη μορφή διαδικτυακών παρουσιάσεων με τίτλο «Zoom-Into-Ionio», η οποία απευθύνεται σε μαθητές/τριες Λυκείων πανελλαδικώς, με στόχο την αναλυτική ενημέρωσή τους για όλο το εύρος και τις πτυχές των σπουδών στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο.
Συγκεκριμένα, τη Δευτέρα 15 Μαΐου 2023, οι Πρόεδροι και Καθηγητές των Ακαδημαϊκών Τμημάτων του Ιονίου Πανεπιστημίου θα παρουσιάσουν τα οικεία προπτυχιακά προγράμματα σπουδών με εστίαση, μεταξύ άλλων, στο αντικείμενο των σπουδών, στην ακαδημαϊκή ζωή, καθώς και τις προοπτικές σταδιοδρομίας και επαγγελματικής εξέλιξης των πτυχιούχων, σε μαθητές και μαθήτριες Γ’ Λυκείου πανελλαδικώς. Υπάρχει, επίσης, πρόβλεψη για την υποβολή ερωτημάτων εκ μέρους των μαθητών/τριών και την επίλυση των αποριών τους σχετικά με τα προπτυχιακά προγράμματα σπουδών του Ιονίου Παν/μίου.

Skip to content