Αναρτάται Δελτίο Τύπου του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής
(ΙΕΠ), που αφορά στην υλοποίηση του Β’ κύκλου της Β’ Φάσης της εξ αποστάσεως
επιμόρφωσης για το έτος 2022-2023 στο πλαίσιο της Πράξης «Επιμόρφωση των
εκπαιδευτικών στα Προγράμματα Σπουδών και το εκπαιδευτικό υλικό Πρωτοβάθμιας
και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης»
Σύμφωνα με το Δελτίο Τύπου του ΙΕΠ, η Επιμόρφωση ξεκίνησε
τη Δευτέρα 12-06-2023 και ολοκληρώνεται την Παρασκευή 21-07-2023.

Skip to content