Η Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων διοργανώνει για τους/τις Δ/ντές/ντριες Εκπ/σης Ιονίων Νήσων και τις/τους Συμβούλους Εκπαίδευσης ΠΕ και ΔΕ Ιονίων Νήσων επιμορφωτικές δράσεις που θα πραγματοποιηθούν:
• την Τρίτη 11-07-2023 από τις 09:00 ως τις 13:30 στην αίθουσα συνεδριάσεων της Περιφερειακής Δ/νσης Εκπ/σης Ιονίων Νήσων,
• την Τετάρτη 12-07- 2023 από τις 09:00 ως τις 13:30 στην αίθουσα συνεδριάσεων στο Φαληράκι Κέρκυρας και
• την Πέμπτη 13-07- 2023 από τις 09:00 ως τις 13:30 στην αίθουσα συνεδριάσεων της Περιφερειακής Δ/νσης Εκπ/σης Ιονίων Νήσων,
στο πλαίσιο οργάνωσης και υλοποίησης του προγράμματος
«Αρχές Διοίκησης της Εκπαίδευσης και Συμβουλευτική Παιδαγωγική στη σχολική κοινότητα».

Σκοπός του προγράμματος είναι η επιμόρφωση των στελεχών εκπαίδευσης σε θέματα διοίκησης και ψηφιακής διοίκησης των υπηρεσιών εκπαίδευσης, παιδαγωγικής συμβουλευτικής, θεμάτων ειδικής αγωγής, σχολικού εκφοβισμού-διαμεσολάβησης καθώς και ενημέρωση για την υλοποίηση Ευρωπαϊκών προγραμμάτων, θέτοντας τις βάσεις ευρύτερων προβληματισμών σχετικά με το σχολικό περιβάλλον, τις εκπαιδευτικές μεθόδους και τεχνικές που εφαρμόζονται και να δώσουν το έναυσμα για γόνιμη ανταλλαγή απόψεων και προτάσεων.

Skip to content