Σχετ: Αρ. πρωτ. 51 /Δ.Ε.Π.Π.Σ./ 30 – 6 -2023

Aπό την Τετάρτη 12-7-2023 και ώρα 00:05 έως την Παρασκευή 14-7-2023 και ώρα 15:00
οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλλουν ηλεκτρονικά ένσταση κατά των πινάκων των μη δεκτών υποψηφίων.

Skip to content