Σας γνωρίζουμε ότι με τη με αρ. πρωτ.  90091/Α5/10/8/2023 Υπουργική Απόφαση προκηρύχθηκαν οι εξετάσεις Β’ περιόδου 2023 για τη λήψη του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας, που θα διεξαχθούν το Σάββατο 25 και την Κυριακή 26 Νοεμβρίου 2023.

Προκειμένου να προβείτε στην έγκαιρη και ορθή οργάνωση της διαδικασίας των κατά τόπους Εξετάσεων, σας αποστέλλουμε τα εξής:

  • Την με αρ. πρωτ. 90091/Α5/10-8-2023 Υπουργική Απόφαση Προκήρυξης των Εξετάσεων του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας περιόδου  2023Β.
  • Πίνακα με τις περιοχές όπου θα ορισθούν Εξεταστικά Κέντρα ανά εξεταζόμενη γλώσσα και επίπεδο.
  • Δελτίο Τύπου
  • Ωρολόγιο Πρόγραμμα Εξετάσεων Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας,  περιόδου 2023Β.
  • Προδιαγραφές εξετάσεων ΚΠΓ  περιόδου 2023Β (pdf).
  • Την με αρ. 27299/Α5/09-03-2021  Υ.Α. (Β’ 928).
  • Την με αρ. 128821/Α5/25-09-2020 Υ.Α.(Β΄ 4265).
  • Την με αρ. 73190/Α5/16-05-2019 Υ.Α. (Β’ 1702).
  • Την με αρ. 44936/Α5/19-04-2021 Κ.Υ.Α. (Β’ 1612).
  • Την με αρ. 40426/Α5/8-04-2022 Κ.Υ.Α. (Β’ 1719).
Skip to content