Ενόψει της έναρξης της σχολικής χρονιάς 2023-2024, σας ενημερώνουμε ότι τα ειδικά μαθητικά δελτία (3.400 έντυπα) για τη μεταφορά μαθητών/τριών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με δημόσια συγκοινωνία, είναι στη διάθεσή σας στα Γραφεία των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης αντίστοιχα.

Skip to content