Δελτίο Τύπου του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ), με το οποίο ανακοινώνεται ότι ξεκινά η 2η περίοδος ( Σεπτέμβριος 2023- Φεβρουάριος 2024) της εξ αποστάσεως ασύγχρονης επιμόρφωσης των Συμβούλων Εκπαίδευσης και των εκπαιδευτικών ΠΕ06 & ΠΕ60 που υπηρετούν στη δημόσια πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση (μόνιμων και αναπληρωτών), καθώς και
των εκπαιδευτικών ΠΕ60 και ΠΕ06 που υπηρετούν σε ιδιωτικά Νηπιαγωγεία, στο πλαίσιο της Πράξης «Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών για την Εισαγωγή της Αγγλικής Γλώσσας στο Νηπιαγωγείο (ΕΑΝ)» με κωδ. ΟΠΣ 5093563.


Σύμφωνα με το ανωτέρω Δελτίο τύπου, από την Δευτέρα, 18-09-2023 και ώρα 13.00
μέχρι την Τετάρτη, 27-09-2023 και ώρα 13.00 θα είναι ξανά ανοικτό το μητρώο του ΙΕΠ
για την υποβολή αίτησης συμμετοχής στην εξ αποστάσεως ασύγχρονη επιμόρφωση των
Συμβούλων Εκπαίδευσης και των εκπαιδευτικών ΠΕ06 & ΠΕ60 που δεν εγγράφηκαν στις προηγούμενες περιόδους.


Επισημαίνεται ότι :
• Η εγγραφή γίνεται μέσω της ιστοσελίδας του Ι.Ε.Π.

https://www.iep.edu.gr/services/mitroo/login.php

ακολουθώντας την αναγραφόμενηστην ιστοσελίδα σχετική διαδικασία.


• Οι εκπαιδευτικοί που θα υποβάλουν την αίτησή τους εμπρόθεσμα και πληρούν τις
προϋποθέσεις (έχουν δηλαδή δηλωθεί στο myschool από το σχολείο τους), θα
μπορούν από την Παρασκευή, 29-09-2023 και ώρα 13.00 να συνδεθούν στην
πλατφόρμα moodle

(https://elearning.iep.edu.gr/study/course/view.php?id=3650 )

για να ξεκινήσουν την επιμόρφωσή τους, συνολικής διάρκειας 24 ωρών.

• Η επιμόρφωση θα πρέπει να ολοκληρωθεί επιτυχώς το αργότερο μέχρι την Πέμπτη,
29 Φεβρουαρίου 2024.

• Η σύνδεση στην πλατφόρμα γίνεται μόνο με τους προσωπικούς κωδικούς taxis του
επιμορφούμενου.

• Για τεχνικά θέματα και λοιπά ερωτήματα οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
απευθύνονται στο helpdesk του ΙΕΠ:

https://www.iep.edu.gr/helpdesk/open.php?topicId=50

Skip to content