σας ενημερώνουμε για την ανάθεση δημόσιας σύμβασης υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών σε αναδόχους