Η πρόσκληση για υποβολή περιλήψεων εργασιών απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς, επιστήμονες, ερευνητές/τριες και υπεύθυνους/ες χάραξης πολιτικής οι οποίοι/ες ενδιαφέρονται να παρουσιάσουν καινοτόμες προοπτικές για την εκπαίδευση καθώς και πρακτικές που έχουν πραγματοποιηθεί σε διάφορα εκπαιδευτικά περιβάλλοντα, απαντώντας σε ερωτήματα / θεματικές του συνεδρίου που περιέχονται  στη συνημμένη ανακοίνωση.

            Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να καταθέσουν Περιλήψεις Εργασιών μέχρι τις 26 Νοεμβρίου 2023 και να ενημερωθούν για τη διαδικασία κατάθεσης στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://learningfromtheextremes.eu/abstract-submissions/.

Skip to content