Η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων σε συνεργασία με το Ίδρυμα Λαμπράκη, συνδιοργανώνουν δια ζώσης και εξ αποστάσεως επιμορφωτικές ημερίδες, στο πλαίσιο υλοποίησης του εκπαιδευτικού προγράμματος «Ενεργώ ως Πολίτης», για τους/τις εκπαιδευτικούς του Νομού Κέρκυρας.

Η 1η από τις δύο ανοικτές επιμορφωτικές συναντήσεις του προγράμματος «Ενεργώ ως Πολίτης» για το σχολ. έτος 2023-24 θα πραγματοποιηθεί με τη μορφή δια ζώσης ημερίδας το Σάββατο, 18 Νοεμβρίου 2023, από τις 10:00’ έως 13:00’, στην αίθουσα εκδηλώσεων της Αναγνωστικής Εταιρίας Κερκύρας. Εισηγήτρια της ημερίδας θα είναι η Συντονίστρια Προγραμμάτων του «Ενεργώ ως Πολίτης» για τα Ιόνια Νησιά, Ξανθή Χουλιάρα, Σύμβουλος Εκπαίδευσης Ζακύνθου κλάδου ΠΕ70.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, όλων των ειδικοτήτων, αφού πρώτα δηλώσουν συμμετοχή, συμπληρώνοντας τη σχετική online αίτηση που είναι διαθέσιμη στο:

https://forms.gle/thBbyUXa62QDPzmo9),

το αργότερο μέχρι την Παρασκευή, 17 Νοεμβρίου 2023.

Στις/στους εκπαιδευτικούς που θα λάβουν μέρος, θα δοθεί σχετική βεβαίωση συμμετοχής, εφόσον παρακολουθήσουν την επιμόρφωση σε όλη της τη διάρκεια.

Η 2η επιμορφωτική συνάντηση θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά, από την Επιστημονική Ομάδα του προγράμματος, την Πέμπτη 25 Ιανουαρίου 2024, από τις 16:30 έως 19:30.

Τη δεύτερη εβδομάδα του Ιανουαρίου, θα αποσταλεί σχετική ενημέρωση μέσω e-mail στις/στους εκπαιδευτικούς που ολοκλήρωσαν την 1η επιμορφωτική συνάντηση του «Ενεργώ ως Πολίτης».

Το βραβευμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Ενεργώ ως Πολίτης» του Ιδρύματος Λαμπράκη υλοποιείται για τρίτη συνεχόμενη σχολική χρονιά πανελλαδικά σε σχολεία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και στοχεύει στη διαμόρφωση των μαθητριών και μαθητών ως ενεργών πολιτών. Μέσα από βιωματικές, μαθητοκεντρικές και ομαδοσυνεργατικές δραστηριότητες, οι οποίες αφορμώνται από την καθημερινότητα, τα παιδιά καλούνται ως πολίτες να αξιολογήσουν καταστάσεις, να κάνουν συνειδητές και τεκμηριωμένες επιλογές, να σχεδιάσουν και να αναλάβουν δράση. Προσεγγίζουν θέματα όπως η ταυτότητα, η συνύπαρξη, η διαφορετικότητα, τα δικαιώματα, οι υποχρεώσεις, η ατομική και η συλλογική ευθύνη, η συμμετοχή στη δημοκρατία, οι κανόνες και το δίκαιο, η έγκυρη ενημέρωση, η διακίνηση έγκυρης πληροφορίας, η δημόσια τοποθέτηση με προστιθέμενη αξία, δημοκρατικές και αποτελεσματικές μορφές πάλης ή διεκδίκησης, ο στρατηγικός σχεδιασμός για την ανάληψη δράσης σχετικά με κοινωνικά θέματα ή προκλήσεις σε τοπικό ή/και παγκόσμιο επίπεδο κ.ά..

Το πρόγραμμα είναι εγκεκριμένο στα Εργαστήρια Δεξιοτήτων για το νηπιαγωγείο, το δημοτικό και το γυμνάσιο. Επιπλέον, μπορεί να εφαρμοστεί ως πρόγραμμα σχολικών δραστηριοτήτων, στο πλαίσιο των ομίλων (θεματική: πολιτειότητα και πολιτότητα), στις ζώνες δημιουργικών δραστηριοτήτων των ΕΠΑΛ, ως μέρος της προετοιμασίας για την εκλογή και λειτουργία των μαθητικών συμβουλίων στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, διαθεματικά σε διάφορα σχολικά αντικείμενα, αλλά και ενταγμένο στο σχέδιο δράσης τους σχολείου.

Το έργο «Ενεργώ ως Πολίτης» υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Active citizens fund, με φορέα υλοποίησης το ‘Ιδρυμα Λαμπράκη. Διαβάστε περισσότερα εδώ: www.activecitizensfund.gr

Skip to content