Πρόσκληση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.), που αφορά την εκδήλωση που διοργανώνει το ΙΕΠ για την Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία με θέμα «Ένα Σχολείο για Όλους-Μια Κοινωνία για Όλους», η οποία θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 4 Δεκεμβρίου 2023 και ώρες 15:30-18:00 και απευθύνεται στους Περιφερειακούς Διευθυντές Εκπαίδευσης, στους Διευθυντές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, στους Συμβούλους Εκπαίδευσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής και Ειδικής Αγωγής και Ενταξιακής Εκπαίδευσης, στους Συμβούλους Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού(Ε.Ε.Π.),στους Προϊσταμένους των Κέντρων
Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.), στους Διευθυντές και το εκπαιδευτικό και Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής και Ειδικής Αγωγής και Ενταξιακής Εκπαίδευσης, στο εκπαιδευτικό και Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό των ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ., το Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό, στα μέλη της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.με.Α.), στα μέλη της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Σωματείων Γονέων και Κηδεμόνων Ατόμων με Αναπηρία (Π.Ο.Σ.Γ.Κ.Α.με.Α.),σε γονείς ατόμων με και χωρίς αναπηρία, σε μαθητές με και χωρίς αναπηρία, καθώς και σε κάθε ενδιαφερόμενο/η για τα εν λόγω ζητήματα για να συμμετάσχουν στην εκδήλωση για την Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία.
Επισημαίνεται ότι η εκδήλωση θα είναι εξ αποστάσεως και δεν προβλέπεται να
δοθεί βεβαίωση παρακολούθησης.
Για να παρακολουθήσουν οι ενδιαφερόμενοι την εκδήλωση θα συνδεθούν στο
κανάλι youtube του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής επιλέγοντας τον ακόλουθο
σύνδεσμο https://youtube.com/live/_ziB7c4WE5I?feature=share
Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με
την κ. Μ. Γελαστοπούλου, Σύμβουλο Α΄ του ΙΕΠ (τηλ. 213 1335 107).

Skip to content