Οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί δύνανται να ενημερώνονται για τη μοριοδότηση τους και να υποβάλλουν τυχόν ενστάσεις στην πλατφόρμα της αίτησής τους στο αντίστοιχο πεδίο, έως την Τετάρτη 28.3.2024 και ώρα 15:00

Skip to content