Προσκαλούνται οι εκπαιδευτικοί με εξειδίκευση στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση, που υπηρετούν σε Τμήματα Ένταξης σχολικών μονάδων και Σ.Μ.Ε.Α.Ε. καθώς
και μέλη του ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού (Ε.Ε.Π.) που υπηρετούν σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και σε Σ.Δ.Ε.Υ., να υποβάλουν αίτηση για διάθεση σε Κ.Ε.Σ.Υ.

                      Πληροφορίες στα συνημμένα έγγραφα.

                       Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: 11-05-2020.

Αίτηση_Αναπληρωτή

Αίτηση_Μονίμου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Skip to content