Η ΠΔΕ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

καλεί τους υποψήφιους/ες των κλάδων ΠΕ 25 Νοσηλευτών, οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις της Φ20.8  1205/21-3-2022 Πρόσκλησης, να αποστείλουν την ειδική έντυπη αίτηση μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά με τα οποία αποδεικνύονται τα τυπικά προσόντα των υποψηφίων, όπως αυτά περιγράφονται στην ανωτέρω σχετική,

από 21-3-2022 ημέρα Δευτέρα έως και  23-3-2022  ημέρα  Τετάρτη

στην ηλεκτρονική διεύθυνση: mail@ionion.pde.sch.gr

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

ΠΕΤΡΑΚΗ ΑΝΝΑ

ΠΔΕ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

2661082194  ΕΣΩΤ: 121

Skip to content