Κατηγορία

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ 1

Κατηγορία

Κέρκυρα : 08 -10-2019 Αρ. Πρωτ.: (Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε.) 8 Σας προσκαλούμε στην 8η Συνεδρίαση του ΑΠΥΣΠΕ Ιονίων Νήσων τnν  Παρασκευή  11-10-2019 και ώρα  10:00 π.μ.,  στην Περιφερειακή Δ/νση ΠΕ & ΔΕ Ιονίων Νήσων, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1.      Υπογραφή πρακτικών 7ης /2019 συνεδρίασης ΑΠΥΣΠΕ. 2.      Εξέταση αίτησης εκπαιδευτικού για διακοπή  άδειας άνευ αποδοχών. Τα τακτικά μέλη, σε περίπτωση που αδυνατούν να παραστούν στη συνεδρίαση του Συμβουλίου, παρακαλούνται να συνεννοηθούν με τα αντίστοιχα αναπληρωματικά μέλη…

Skip to content