Παρακάτω μπορείτε να δείτε ένα συνοπτικό οδηγό σχετικό με τον προφορικό λόγο στην προσχολική ηλικία

Μπορείτε να κατεβάσετε το αρχείο από εδώ