Σας ενημερώνουμε ότι δόθηκε παράταση για την υποβολή των αιτήσεων των μαθητευόμενων έως την Τετάρτη 3/11/2021 και ώρα 23: 59.

Skip to content