ΕΝΤΥΠΑ σχετικά με τον COVID-19

Έντυπα σχετικά με τον COVID-19

Μαρούσι, 06-11-2020, Αρ. Πρωτ. : Φ9/151928/Δ1

Βεβαιώσεις Κυκλοφορίας Ανηλίκων και Ενηλίκων μαθητών και μαθητριών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής, οι οποίες θα πρέπει να συμπληρωθούν για τις μετακινήσεις τους από και προς τις σχολικές μονάδες. Σημειώνεται ότι οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται για τις βεβαιώσεις και να τις ανακτούν και από τον ιστότοπο: https://forma.gov.gr

Skip to content