Το Περιφερειακό Συμβούλιο Επιλογής για την κατάρτιση των πινάκων επιλογής και την επιλογή των Συντονιστών/τριών Εκπ/κού Έργου της Π.Δ.Ε. Ιονίων Νήσων, στην 24η συνεδρίασή του, την Πέμπτη 7 Φεβρουαρίου 2019, αφού εξέτασε τις αιτήσεις των υποψηφίων ανά κλάδο, κατάρτισε τους αντίστοιχους πίνακες δεκτών και μη δεκτών υποψηφιοτήτων όπως παρακάτω.

(βλέπε συνημμένο αρχείο)

Skip to content