Αθήνα, 28-01-2020

Αρ. Πρωτ. 11753/Δ2

Σχετ.: Το με αρ. πρωτ. εισ. Υ.ΠΑΙ.Θ. 6917/Δ2/17-10-2020 έγγραφο

Μετά από αίτημα (αρ. πρωτ. εισ. Υ.ΠΑΙ.Θ. 179557/Δ2/18-11-2019) του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ κ. Δ. Σκάλκου για έγκριση του προγράμματος με τίτλο: “At the School of Open Cohesion” στο πλαίσιο επικοινωνίας του ΕΣΠΑ, με σκοπό την καλλιέργεια του ενδιαφέροντος των νέων για τα έργα που υλοποιούνται στην Ελλάδα

και

λαμβάνοντας υπόψη την εισήγηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (πράξη 3/16-01-2020 του Δ.Σ.),

σάς γνωρίζουμε ότι

εγκρίνεται

για το σχολικό έτος 2019-2020 η υλοποίηση του προγράμματος με τίτλο:

“At the School of Open Cohesion”

στις Περιφέρειες Θεσσαλίας, Ιονίων Νήσων και Πελοποννήσου.

 

Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες στο κείμενο της απόφασης κάνοντας click Ε Δ Ω

Skip to content