Το ΙΕΠ εξέδωσε δελτίο τύπου που αφορά την επιμόρφωση των Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου και εκπαιδευτικών ΠΕ06 & ΠΕ60  στο πλαίσιο της Πράξης «Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών για την Εισαγωγή της Αγγλικής Γλώσσας στο Νηπιαγωγείο (ΕΑΝ)» με κωδικό ΟΠΣ 5093563, Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση 2014-2020

Μπορείτε να διαβάσετε το σχετικό αρχείο κάνοντας click στον παρακάτω σύνδεσμο:

Skip to content