Η Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων και η Αγροδιατροφική Σύμπραξη ΠΙΝ υπέγραψαν την Παρασκευή 18-11-2022, στο κτήριο της Περιφερειακής Ενότητας Κέρκυρας, Μνημόνιο Συνεργασίας, έχοντας ως κύριο στόχο την εκπαιδευτική και επιστημονική συνεργασία μεταξύ των δύο φορέων καθώς και την ανάληψη πρωτοβουλιών για την ανάπτυξη και οργάνωση δράσεων σχετικών με την υποβολή ευρωπαϊκών και ερευνητικών προγραμμάτων σε πεδία κοινού επιστημονικού ενδιαφέροντος.
Ο Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων, κ. Πέτρος Αγγελόπουλος ανέφερε ότι σκοπός του μνημονίου είναι η συνδιοργάνωση εκπαιδευτικών δράσεων και θεματικών εκδηλώσεων με γνώμονα την εκπαιδευτική ενημέρωση και υποστήριξη των μαθητών και μαθητριών των σχολικών μονάδων της Περιφέρειάς Ι. Νήσων, σε θέματα που αφορούν στην προστασία του περιβάλλοντος, τα οφέλη της υγιεινής διατροφής και τη γνωριμία με τα υψηλής διατροφικής αξίας τοπικά προϊόντα.
Ο Πρόεδρος της Αγροδιατροφικής Σύμπραξης, κ. Νίκος Μουζακίτης, τόνισε με τη σειρά του ότι αυτή η συνεργασία μπορεί να αποβεί δυναμική και να προάγει στη σχολική κοινότητα την αξία της υγιεινής διατροφής, η οποία είναι άμεσα συνδεδεμένη με την ψυχοσωματική και πνευματική ευεξία του ατόμου. Μέσα από την υλοποίηση κοινών δράσεων, αυξάνονται οι πιθανότητες ώστε οι μαθητές όλων των βαθμίδων να υιοθετήσουν υγιεινές συνήθειες διατροφής, να γίνουν ενημερωμένοι και υπεύθυνοι καταναλωτές, οι οποίοι θα σέβονται κατ’ επέκταση την υγεία τους και το περιβάλλον.
Στο πλαίσιο εξωστρέφειας των δράσεων την Περιφερειακής Δ/νσης Εκπ/σης Ιονίων Νήσων, στόχος των παραπάνω δράσεων είναι τα ανοιχτά σχολεία προς την κοινωνία, η συνεχόμενη αναβάθμιση της παρεχόμενης εκπαίδευσης προς τους/τις μαθητές/τριες, καθώς και η ενίσχυση μιας οικολογικής και διατροφικά ορθής συνείδησης, αξιών που θα σφυρηλατήσουν τα ιδανικά της νέας γενιάς

Skip to content