Ενστάσεις

Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά ένσταση κατά των πινάκων μέσα σε τρεις (3) εργάσιμες ημέρες από την επόμενη της ανάρτησής τους ήτοι από την Τετάρτη 18 Ιανουαρίου 2023 και ώρα 00:05 έως την Παρασκευή 20 Ιανουαρίου 2023 και ώρα 15:00. Οι ενστάσεις υποβάλλονται μέσω της ενιαίας ψηφιακής πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr, ΕΨΠ) στη διαδρομή:

https://www.gov.gr/ipiresies/ekpaideuse/epaggelmaties-ekpaideuses/epiloge-dieuthunton-kai-proistamenon-protupon-kai-peiramatikon-skholeion

Skip to content