επισυνάπτουμε τα εξής έγγραφα:

  1. Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πλήρωση θέσεων με επιλογή συντονιστών Π.Δ.Ε. για τη μαθητεία και Υπευθύνων Δ.Δ.Ε. για τη μαθητεία με αρ.πρωτ. 41362/K5/07.04.2023
  2. Πρότυπο αίτησης υποψηφιότητας για θέση Συντονιστή Π.Δ.Ε. – Υπευθύνου Δ.Δ.Ε. για τη μαθητεία
  3. Αρχείο xls που αποτυπώνει τον χρονοπρογραμματισμό της πρόσκλησης (για διευκόλυνση σας)
  4. Αρχείο xls για διευκόλυνση των συναδέλφων των ΠΔΕ που θα ασχοληθούν με τη μοριοδότηση των αιτήσεων
  5. Οδηγίες για τη χρήση του αρχείου xls της μοριοδότησης

Τυχόν διευκρινήσεις/ερωτήματα τα απευθύνετε στο mathiteia_deek@minedu.gov.gr

Με εκτίμηση
Γεώργιος Παπαμανώλης

Τμήμα Β΄ Οργάνωσης και Εφαρμογής Μεταλυκειακού Έτους – Τάξη Μαθητείας
Διεύθυνση Εφαρμογής Επαγγελματικής Κατάρτισης
Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Δια Βίου Μάθησης και Νεολαίας
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 210 344 2478, 210 344 2275 και 210 344 2229

Skip to content